QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS HỒNG TIẾN

1.SƠ LƯỢC VỀ NHÀ TRƯỜNG:

- Trường THCS Hồng Tiến hiện nay là sự kế tiếp của trường cấp II Hồng Tiến

- Trường được xây dựng và thành lập từ năm học 1968 - 1969 tại thông Khả Lễ xã Hồng Tiến đến năm 1974 trường được xây dựng lại

2. QUÁ TRÌNH ĐỔI TÊN TRƯỜNG (4 LẦN)

+ Từ năm 1968 - 1975 là trường Cấp II Hồng Tiến

+ Từ năm 1975 - 1981 là trường Cấp I + II Hồng Tiến

+ Từ năm 1981 - 1994 là trường Phổ Thông Cơ Sở Hồng Tiến

+ Từ năm 1994 đến nay là trường THCS Hồng Tiến

3. CÁC THẾ HỆ HIỆU TRƯỞNG ĐÃ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

STTHỌ VÀ TÊNTHỜI GIAN CÔNG TÁCQUÊ QUÁN
1Thầy Vũ Đức Tung1968 - 1970Quang Hưng - Kiến Xương
2Thầy Nguyễn Hạnh Phúc1970 - 1973Thanh Nê - Kiến Xương
3Thầy Lê Văn Lịch1973 -1974Quang Trung - Kiến Xương
4Thầy Đào Ngọc Dung1974 - 1975Quang Hưng - Kiến Xương
5Thầy Nguyễn Kim Nhiên1975 - 1976

Quang Trung - Kiến Xương

6Thầy Nguyễn Minh Chung1976 - 1979Quang Hưng - Kiến Xương
7Thầy Lê Hữu Lượng1979 - 1982Bình Định - Kiến Xương
8Thầy Trần Minh Thao1982 - 2002Hồng Tiến - Kiễn Xương
9Cô Lê Thị Long2002 - 2016An Bồi - Kiến Xương
10Thầy Trần Văn Hùng2016 đến nayHồng Tiến - Kiến Xương

 

4. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG:

- Trong quá trình 40 năm xây dựng và trường thành trường THCS Hồng Tiến tính đến năm 2007 -2008 có gần 300 lượt các thầy cô giáo về công tác tại trường, 16.000 lượt học sinh được bồi dưỡng giáo dục, bình quân mỗi năm có 400 học sinh.

5. CHẤT LƯỢNG CÁC MẶT GIÁO DỤC:

- Chất lượng giáo dục của trường luôn luôn phát triển năm sau cao hơn năm trước đặc biệt về số lượng và văn hóa.

- Trong nhiều năm qua trường đã phát huy dạy tốt học tốt

  • Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm 99,5%
  • Tỷ lệ tốt nghiệp THCS từ 99 - 100%.
  • Tỷ lệ thi đỗ vào các trường THPT hệ công lập từ 71 - 77%.
  • Đội tuyển học sinh giỏi hàng năm đều xếp thứ hạng cao của huyện.

- Từ năm 2002 - 2003 đến năm học 2006 - 2007 có 18 học sinh giỏi tỉnh - 45 học sinh giỏi huyện.

- Chất lượng giáo dục toàn diện

  • Năm học: 2006 - 2007 :Tổng số học sinh toàn trường là 333 em.

A – Xếp loại hạnh kiểm

B – Xếp loại lực học

Tốt: 236

Đạt tỷ lệ: 70,9%

Giỏi: 31

Đạt tỷ lệ: 9,3%

Khá: 74

Đạt tỷ lệ: 22,2%

Khá: 140

Đạt tỷ lệ: 42%

Trung Bình: 23

Đạt tỷ lệ: 6,9%

Trung Bình: 146

Đạt tỷ lệ: 43,7%

Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu

Yếu: 16

Đạt tỷ lệ:5%

  • Năm học : 2007 - 2008 : Tổng số học sinh toàn trường là 326 em

A – Xếp loại hạnh kiểm

B – Xếp loại lực học

Tốt: 192

Đạt tỷ lệ: 58,9%

Giỏi: 31

Đạt tỷ lệ: 9,5%

Khá: 93

Đạt tỷ lệ: 28,5%

Khá: 113

Đạt tỷ lệ: 34,7%

Trung Bình: 35

Đạt tỷ lệ: 10,7%

Trung Bình: 176

Đạt tỷ lệ: 53,9%

Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu

Yếu: 6

Đạt tỷ lệ: 1,9%

 

- Đội tuyển TDTT của trường luôn đạt thành tích cao trong các kỳ hội khỏe.
6. THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG:
- 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến cấp huyện.
- Năm học 2006 - 2007 có:
  • 1 chiến sĩ thi đua.
  • 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
  • 5 giáo viên giỏi cấp huyện.

7. MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU.